čo je Role Play Games?

V RPG hrách (Role Playing Games) sa hráč zväčša pohybuje v imaginarnom svete plnej postáv známych z fantasy alebo sci-fi literatúry či rozprávok alebo popularnych spevakov a pod. Ich hrdinovia, ktorými môžu byť ľudia , ale aj dobrodruhovia, rytieri či nadprirodzené bytosti, sa v priebehu hry vyvíjajú a v závislosti od vykonávanej činnosti sa zlepšujú ich zručnosti. Na vyvínie deja slúžia chaty teda chatboardy kde sa stretavajú zaregistrovaní hráči a môžu tak komunilovať s ostatnými.


My sa nachadzame v MurderHouse z American Horror story kde sú nasťahované bytosti ako vy,taktiež ponúkame HOTEL ktorý je určený pre ľudí,registrácia v hotely je trošku odlišná od registracie do MurderHouse.Tiež je možnosť byvať len v Asylum alebo v Covene,FREAK SHOW.