Tu nieje chat rozdelený na kategoriu v tomto dome sa stretávate všetci,pokial chcete hrať vo vašej kategorií (Easy,Medium,Hard) Presunte sa tam. :)


PODKROVIE

PORADŇA

Cordelia Fox

Kontaktujte ma ak chcete stretnutie.

DISKUSNÁ ROOM

Johnson,Langdon,Santorski,Odell

VSTUPNÉ DVERE - DOLN'É CHODBY

PIVNICA

OBÝVAČKA

PRÁZDNA IZBA

HORNÁ CHODBA.

BAZÉNY

KUCHYŇA-JEDALEŇ

STRECHA